Enstrüman Eğitimi

Akademiden Kültür Sanat

Akademiden Kültür Sanat

Enstrüman Eğitimi

Enstrüman eğitimi, bireysel çalışmaların önem kazandığı bir alan olmasının yanı sıra müzik teorisi, müzik tarihi, nota okuma ve müzikal genel kültür gelişiminin de içermektedir.

GENEL BİLGİLER

Enstrüman Eğitimin Amacı

Enstrüman eğitimi, bireysel çalışmaların önem kazandığı bir alan olmasının yanı sıra müzik teorisi, müzik tarihi, nota okuma ve müzikal genel kültür gelişiminin de aynı önem ve ciddiyetle ele alınmasını gerektirmektedir.
“Bireyi müzik okur yazarı haline getirmek, temel müzik prensiplerinin öğretimi ile enstrümanda hakimiyet sağlamak, ileri seviyede icracılar yetiştirmek.”
Akademiden olarak önemle üzerinde durduğumuz eğitim modeli; öğrencilerimizin, enstrümanındaki teknik ve teorik gelişimini doğru yürütmesi ve sağlıklı bir şekilde geliştirebilmesi, öğretmenlerimizin bire bir kontrolü altında çalışmalarını yürütmesi paralelinde; genel teorik derslerle de destekleyerek sağlam temeller üzerine inşa edilmesi şeklindedir.

Enstrüman Eğitimin Faydaları *Sosyalleştirir
Enstrüman çalmak, sosyalleşmenin en eğlenceli yollarından biridir. Öğrenme sürecinden öğrendiklerini sergileme sürecine kadar yeni insanlarla tanışma imkanı sunar. * Beyni Çalıştırır
Enstrüman çalarken, beynin birçok bölümü aynı anda harekete geçer.
* Disiplin Getirir
Enstrüman öğrenmeye çalışmak, zaman ve meşakkat gerektirir. Bu iş için adım atıldığında belirli bir düzende pratik yapmak için ona özel zaman ayırmak gerekir. Bu da hayata düzen ve disiplin getirir.
* Öz Güven Geliştirir
Enstrüman çalmayı öğrenmek, kendini eleştirmeyi ve etraftan gelen eleştirileri kabul etmeye yardımcı olur. Kişilik için olumlu bir değişim sağlar, güven kazandırır.
* Dışavurum İmkanıdır
Enstrüman çalmayı öğrenmek, iyi ya da kötü duygusal durumların dışa vurulması için en güzel yöntemdir. Kötü duyguları vücuttan atar, iyi duygularla güzel besteler yaratılır ve çevreye mutluluk hissi verilir.
* Stresi Uzaklaştırır
Enstrüman çalarak, ruh ve beden güzel bir iş ile meşgul edilir ve olumsuz düşüncelerden uzaklaşılır.
* Odaklanma Problemine İyi Gelir
Enstrüman çalarken iyi bir odaklanma süreci içinde olmak gerekildiği için bir süre sonra odaklanma problemleri varsa bunu aşmaya yardımcı olur.
* Sürekli Bir Gelişim Sürecidir
Enstrüman çalmaya başlamak, sürekli yeni bir şeyler öğrenmek için bir sürece adım atmış olmak demektir. Bu süreçte yeni bilgiler öğrenilir ve beyin canlı tutulur.
* İnce Düşünceli Olmayı Sağlar
Enstrüman çalarak daha detaylı düşünmeye ve estetik özelliklere daha çok değer vermeye başlanılır. Yaratıcı bir düşünme yapısı oluşturulur.

Enstrüman eğitimi hangi yaştan itibaren başlar?

Enstrüman eğitiminin erken çocukluk döneminde başlaması mümkündür ve ebeveynlerce tercih edilmelidir. ‘Okul öncesi’ yaş grubunda bireysel eğitime başlamak için; ‘4,5 – 5 yaş’ ideal yaşlardır. Yanısıra; enstrüman eğitimine başlama yaşı çeşitli etkenlere ve özellikle, tercih edilen enstrümana göre farklılık gösterir.

Enstrüman eğitimine başlarken enstrüman tercihi nasıl yapılmalıdır?

Müziğe ilgi duyan ve bu alanda eğitim almak isteyen bireyin, “hangi enstrümanı çalmayı istediği”nin bilinmesi önemlidir. Bu tercihin ifade edilmesi, bireyin kendisi tarafından ya da-yaşının küçük olması durumunda- genellikle ailesinin fark etmesi ile gerçekleşir. Tercih edilen, ilgi duyulan enstrüman için; bireyin öncelikle fiziksel özelliklerinin uyumlu olması gerekmektedir (tuşlu çalgılar için el – kas, nefesliler için ağız yapısı vb. uygunluğu gibi). Enstrüman eğitimine başlamak için çıkılacak yolda, eğitimcilerin yol göstericiliği önemli rol oynar.

Piyano Eğitimi

Piyano derslerinde uluslararası metotlar ve sistemler uygulanmaktadır. Öğrencilerin, teorik, teknik ve müzikal alanda gelişiminin sağlanması ve geniş bir repertuar oluşturması hedef alınmıştır. Uluslararası Sertifika Programları ve Uluslararası Yarışma ve Festivaller hedeflenerek öğrenciler bu doğrultuda yönlendirilmektedir.
Piyano dersleri yıl boyunca aşağıda yer alan çalışmaları kapsar:
Piyano Çalım Teknikleri
Repertuvar Çalışması
Temel Müzik Teorisi, Solfej
Müzikal Çalışmalar

Keman Eğitimi

Keman derslerinde uluslararası geçerliliği olan Suzuki Metodu uygulanır. Uzman eğitmen kadrosunun ilk amacı öğrencilere keman enstrümanını sevdirmek ve müzikal yeteneklerini keşfetmektir. Bununla birlikte yaratıcılık duygularını ortaya çıkartmak, kemanın dünya müziğindeki yerini ve tarihsel sürecini aktarmak keman derslerinin amaçları arasındadır.
Keman dersleri yıl boyunca aşağıda yer alan çalışmaları kapsar:
Keman ve yay (arşe) tutuş teknikleri
Gamlar, arpejler, egzersizler
Solfej armoni ve teorik bilgiler
Müzikal terimlerin öğrenilmesi
Seviyeye göre çeşitli etüdüler, parçalar
Seviyeye göre piyano eşlikli parçalar
Kemanın tarihçesi, müzik dönemleri, keman repertuarı

Gitar Eğitimi

(Klasik, Elektro, Bas)
Klasik müziğin yanı sıra rock, jazz, pop müzik gibi birçok müzik türünde önemli yer tutan gitarı sevdirmek, ritim duygusunu geliştirmek, dünya müziklerinin seçkin örneklerini icra ederek farklı bir bakış açısı kazandırmak, gitar dersinin amaçları arasındadır.
Gitar dersleri yıl boyunca aşağıda yer alan çalışmaları kapsar:
Gitar tutuş teknikleri
Solfej armoni ve teorik bilgiler
Gamlar, arpejler, akorlar, egzersizler
Müzikal terimlerin öğrenilmesi
Seviyeye göre çeşitli etütler, parçalar
Gitarın tarihçesi, müzik dönemleri, Gitar repertuarı
Farklı müzik türlerine ait parçalar ile evrensel bir repertuvar oluşturmak

Yan Flüt Eğitimi

Yan flüt derslerinde, enstrümanı tanıtmak ve sevdirmek, ritim ve müzikal gelişimi sağlamak, ulusal ve evrensel müziklerden örnekler sunmak, mesleğe yönelecek öğrencilere yol göstermek ve profesyonel bakış açısı sağlamak için çalışırız.
Flüt dersleri yıl boyunca aşağıda yer alan çalışmaları kapsar:
Flütün ve aksesuarlarının tanıtılması
Flüt tutuş teknikleri
Diyafram ve nefes teknikleri
Gamlar, arpejler, egzersizler
Solfej armoni ve teorik bilgiler
Müzikal terimlerin öğrenilmesi
Seviyeye göre çeşitli etüdler, parçalar
Seviyeye göre yan flüt eşlikli parçalar
Flüt tarihçesi, müzik dönemleri, flüt repertuvarı

Çello Eğitimi

Çello eğitiminde öğrencilere enstrümanın temel eğitimiyle birlikte çello yay teknikleri, baskı ve metot eğitimi yaparız. Keman eğitimimizde olduğu gibi çello eğitimi için de Suzuki Çello Metodu kullanılmaktadır.
Çello dersleri yıl boyunca aşağıda yer alan çalışmaları kapsar:
Çellonun tarihi gelişimi ve sanattaki yeri,
Suzuki Metodunda yay kullanma ve parmak çalışması,
Çello için yazılmış etütlerle enstrüman hakimiyetin sağlanması,
Öğrencinin ihtiyacı ve yaptığı müzik türüne göre repertuvar belirleme ve uygulama

Bateri Eğitimi

Bateri derlerinde öncelikle davul altyapısı verilir. Bu altyapı verilirken set-up tanıtılır. Doğru baget tutuş, basit ritmler ve ataklar çalıştırılır, nota okuması öğretilir. Stick control çalışmaları yapılır, metronomla çalışma yeteneği geliştirilir, Bilek ve parmaklarin dogru bir sekilde kullanimini saglayacak etutler verilir ve bu sayede tuseler duzelmeye baslar.
Daha sonra teknikle beraber çeşitli müzik tarzlarinin yürüyüşleri verilemeye başlanır. Teknik, solo mantığı, stick kontrol, Latin, shuffle, ska-puck, alternetif rock, metal vb. hakkında bilgi verilir ve çalışmalar yapılır. Bu aşamada öğrencinin hayata, müziğe bakiş açısı genişler ve kendine ait bir tarzı olusmaya başlar. Burda öğrencinin taklit değilde kendine has bir tarz olusturmasi hayati önem taşır, çünkü her insan parmak izi gibi benzersizdir. İleri seviyede kayıt teknikleri, grup müziği nasıl yapılır, şan, köprü, nakarat ve melodide hangi mantıkla hareket edilir hangi ritmler kullanılır bunlar hakkında bilgi verilir.

Klarnet Eğitimi

Klarnetin tanıtılması ve klarnetin üfleme tekniğinin öğrenilmesi, klarnetin seslerinin yerlerinin öğretilmesi, ses hâkimiyeti parmak hâkimiyeti eğitiminin başlaması ve klarnet üzerinde bir makam ile hâkimiyetin sağlanması, klarnetin bütün seslerininin öğretilmesi ve pozisyon olarak çalınabilir duruma getirilmesi ve çaldırılması. Makamın doğru ses ve yerden öğretilmesi klarnetin üzerindeki perdelerden tuşlardan hâkimiyetinin sağlanması ve enstrümantal eserler olan longa ve sirto çaldırılmasına başlanması. Eser çalınması ve bu eserlerin klarnetin delikleri üzerinden değil perdeleri kullanarak yaptırılması Öğrenilen eserlerin makamları değişik seslerden çalmaya başlanması ve repertuar genişletilmesi ayrıca klarnetin üzerinde 3 ncü oktav seslerden klarnetin çalınmasına başlanması taksim yapabilmek yani doğaçlama ibrovize dediğimiz yeteneğinizi ortaya çıkaracak çalışmalara başlamak.

Bağlama Eğitimi

Kişilerin hedeflerine göre özel bir çalışma programı ile dersler gerçekleştirilmektedir. Bağlama kursumuzda öncelikle olarak bağlama tutuşu ve mızrap teknikleriyle ilgili çalışmalar yapılmaya başlanıyor, ardından bağlama da notaların yerleri ve ufak etütler devreye giriyor. Bunların iyice kavranmasının ardından uygun seviye parçalara geçiş yapılıyor. Bağlama eğitimi içeriği;
* Temel Nota Eğitimi
* Bağlama Tutuşu
* Mızrap Teknikleri
* Bağlama Düzenleri
* Bağlamada Çalım Teknikleri şeklindedir.

İletişim Formu

Eğitim ile ilgili detaylı bilgi almak için iletişim formunu doldurunuz, eğitim danışmanımız sizi arayarak detaylı bilgi verecektir.