Sahne Sanatları

Akademiden Kültür Sanat

Akademiden Kültür Sanat

Sahne Sanatları

Bedeni çağdaş ve teknolojik boyutuyla ele alan ve yaratıcılığı öne çıkaran Sahne Sanatları Alanımız geleceğin sahne sanatçılarına bu çağın gerektirdiği eleştirel tavrı, bilinci ve fiziksel donanımı sunuyor.

YARATICI DRAMA
Oyun ve sanat, bir çocuğun eğitimi, gelişimi ve kendini keşfetmesi için en iyi yöntemdir. “Yaratıcı Drama” oyun ve doğaçlamalara dayanarak çocuğun sosyal iletişimini güçlendirirken, özgüvenine, uyum sağlamasına ve kendini ifade edebilmesine katkı sağlar.
Çocukların yaratıcılığını geliştirir. Kişiliğini güçlendirir ve açık bir kimlik kazandırır.
Yaparak ve yaşayarak (interaktif) bir öğrenme yöntemi olan drama, çocukların dünyayı daha iyi tanımaları için etkili bir araçtır. Şehir hayatında sokak veya bahçeye çıkıp arkadaşlarıyla oynayamayan, sosyal hayattan her geçen gün uzaklaşan çocuklarımız, yaratıcı drama atölyelerinde yaşıtlarıyla buluşarak hem kendilerinde var olan potansiyeli ortaya çıkarırlar, hem de yaşıtlarını gözlemleme fırsatı bulurlar.
Yaparak ve yaşayarak öğrenme olan Yaratıcı Drama, oyunsu süreçlerden oluşur. Yaratıcı Drama çocukların sosyalleşmesi ile birlikte kendine olan güven ve saygısını geliştirir. İletişim ve problem çözme becerilerini geliştirerek bir gruba ait olma gizilgücünü hissettirir. Çocuğun etken olduğu Yaratıcı Drama karar verme, yetkinleşme, demokratikleşme, eleştirel düşünme, kendini ifade edebilme, gibi çok önemli kavramları barındıran kazanımlara sahiptir.

FAYDALARI *Hayal gücünü geliştirerek yaratıcılık ve estetik gelişimini sağlar. 
* Kendini tanımasını sağlayarak iç tepki ve dürtülerden yararlanmayı öğretir.
* Kendine güven duyma, bağımsız düşünme ve karar verme becerisini geliştirir.
* Farklı olay ve durumlarla ilgili deneyim kazandırarak yeni davranışlar geliştirmeyi sağlar.
* İş birliği yapabilme özelliğini geliştirerek, sosyal ve psikolojik duyarlılık yaratır.
* Kendisini karşısındaki kişinin yerine koyarak, olaylara onun bakış açısıyla bakması, o kişinin duygularını ve düşüncelerini doğru olarak anlamasını ve hissetmesini sağlar ve empati duygusunu geliştirir.
* Başkalarıyla olan benzerlik ve farklılıklarını keşfeder.
* Kendini ifade etmeyi, eleştirmeyi ve fark etmeyi sağlar.
* Sözel olmayan iletişimin öğrenilmesini sağlar.
* Bedenin sınırlarını fark etmeyi ve bedenini çok yönlü geliştirmeyi sağlar.
* Duygularını fark etmesini, hissettiklerini ifade edebilmesini sağlayarak, oyunlar ve doğaçlamalarla duygularını bir şekilde boşaltabilir.
* Dört temel dil becerisini (konuşma , dinleme, okuma , yazma) geliştirerek, dilin kullanım alanlarını ve kalitesini artırır.

TİYATRO
Tiyatro sanatına ve oyunculuğa hobi amaçla ilgi duyan ama aynı zamanda uygulamalı, akademik ve bilgi temelli bir arayışta olan herkese açıktır. Atölye süresince her sene yeni bilgiler ışığında güncellenen müfredatlar uygulanır.
Düzenli bir yaratıcı çıkışa sahip olmak, çok yönlü bir eğitimin sadece bir parçası değildir – bir çocuğun duygusal sağlığı ve refahı için gereklidir. Bir gösteri yapmak, sanatları bir araya getirir ve her türden öğrenen için gelişme fırsatları sağlar. Örneğin, kinestetik öğrenenler bedenlerini dans yoluyla meşgul ederler, dilbilimsel öğrenenler yazılı ve sözlü kelimelere dalarlar, uzamsal öğreniciler set ve kostüm tasarımıyla uğraşırlar ve müzikal öğrenenler gösterinin puanından keyif alırlar.
Tiyatro, inanılmaz derecede eğlenceli olmasının yanı sıra, gençlerin günümüz dünyasında başarı için gerekli becerilerin çoğunu geliştirmelerine yardımcı olur:

FAYDALARI Kendine Güven: Prova ve performans süreci boyunca, genç sanatçılar yaratıcı ve duygusal riskleri nasıl alabileceklerini keşfederler ve yeteneklerine güvenmeyi öğrenirler.
Okuryazarlık: Öğrenciler hikâyenin içine girerek, senaryolarını okuyup yeniden okuyarak, satırlarını ezberleyerek ve provalarda not alarak okuma ve yazma becerilerini kendi hızlarında artırır.
İletişim: Provalar sırasında öğrenciler, performanslarını iyileştirmek için düşüncelerini ve sorularını nasıl ifade edeceklerini ve yönlendirmeyi dikkatlice dinlemeyi öğrenirler.
Hayal Gücü: Tiyatro, katılımcılarının hayal güçleri tamamen meşgul olduğunda en dinamiktir. Öğrenciler, izleyicileri için ayrıntılı, kurgusal bir dünya yaratmak için tasarım ve performansta sayısız yorumlayıcı seçimler yaparlar.
Empati: Karakter çalışması ve hikaye oluşturma yoluyla, genç sanatçılar başkalarının hayatlarını keşfederler. Yeni koşullara ilişkin ilk elden bakış açıları, önyargılara meydan okur ve çok yönlü öğrencilerin ve vatandaşların gelişimine yardımcı olur.
Eleştirel Düşünme ve Sorun Çözme: Bir gösteriyi başarılı bir şekilde sergilemek için gereken çalışma miktarı, tüm katılımcıları değerli sorun gidericiler yapar. İster replikleri hatırlamak için anımsatıcı icat ediyor, ister herkesin yüzünü göstermek için sahneyi ayarlıyor, ister zorlu bir sahne değişikliğinde ustalaşıyor olun, öğrenciler zorlukların yaratıcı bir şekilde üstesinden gelmek için sayısız fırsata sahiptir.
Öz-Disiplin: Provalara ve öğrenme dizilerine, programa göre müzik ve koreografiye anında katılım yoluyla, öğrenciler değerli öz disiplin teknikleri kazanır ve bir topluluğun güvenilir ve güvenilir üyeleri olurlar.
Toplum Bilinci: Bir tiyatro prodüksiyonu ailelerimiz ve komşularımızla bağlantı kurmak için geniş fırsatlar sağlar. Öğrenciler, setler, sahne malzemeleri, kostümler ve tanıtım oluşturmaya yardımcı olmak için ebeveynler, toplum merkezleri ve yerel satıcılarla iletişime geçebilirler.
Topluluk Önünde Konuşma: İster prova sırasında akranları için ister bir performans sırasında okulları ve yerel topluluk için performans olsun, öğrenciler bir grup önünde konuşma konusunda uzmanlık ve güven kazanırlar.
Takım Çalışması: Tiyatro, tüm katılımcılarından kapsamlı yaratıcı girdilere ihtiyaç duyar. Öğrenciler, gösterilerini prova etmek, inşa etmek, tanıtmak ve gerçekleştirmek için birlikte çalışarak topluluk oluştururlar. Her rol – ister sahnede ister perde arkasında – şovun başarısı için hayati önem taşıyor.

DANS
Dans, fiziksel aktivite, sosyal etkileşim ve zihinsel uyarılmanın mükemmel birleşimidir ve hayatınıza çok şey katabilir. Harika bir antrenman; fiziksel ve zihinsel sağlık yararlarını belgelemiştir; sosyal yaşamınızı ve özgüveninizi geliştirebilir; stresi ve depresyonu azaltır; rahatlamayı teşvik eder; kendini ifade etme ve yaratıcılık için harika bir çıkış noktasıdır.
Dans: Enerji veren, büyüleyici bir deneyim. Onu yaşıyoruz! Hissediyoruz! Nefes alıyoruz! Onu seviyoruz! Ama neden?

FAYDALARI Dans, kişinin kendini ifade etmesini sağlar.
Dansın içinde bir topluluk duygusu bulunur.
Dans, fiziksel / zihinsel ferahlık ve rahatlama sağlar.
Kahkaha ve eğlence – dans çok fazla eğlence sağlayabilir.
Dans bir egzersiz şeklidir.
Dansçılar, dansta kaybolurken ilham ve motivasyon bulurlar.
Dans, profesyonel dansçıların bağlantı kurmasına izin verir.

Bizimle İletişime Geçin

Bilgi almak istediğiniz eğitimlerle ilgili kayıt oluşturun, danışmanlarımız sizi arayıp bilgilendirsin.