Müzik Eğitimi

Akademiden Kültür Sanat

(Doğukan MAKAS / Müzik Öğretmeni)

ABD’de yapılan beş yıllık bir çalışmanın ilk sonuçlarına göre, müzik eğitiminin küçük çocuklarda beyin gelişimini, özellikle beynin sesi işleme, dil gelişimi, konuşma algısı ve okuma becerilerinden sorumlu alanlarında hızlandırdığı görülüyor.

USC üniversitesi Beyin ve Yaratıcılık Enstitüsü (BCI), müzik eğitiminin çocukların sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimi üzerindeki etkisini incelemek için 2012 yılında beş yıllık bir çalışma başlattı.

Yakın zamanda Developmental Cognitive Neuroscience dergisinde yayınlanan bu ilk çalışma sonuçları, ülke çapında birçok okulun müzik ve sanat programlarını kaldırdığı veya azalttığı bir dönemde müzik eğitiminin faydalarına dair kanıt sağlıyor. Çalışma, müzik öğretiminin beyindeki işitsel yolun olgunlaşmasını hızlandırdığını ve etkinliğini artırdığını gösteriyor.

Çalışmadan sonraki iki yıl içinde sinirbilimciler, müzik programındaki çocukların işitsel sistemlerinin diğer çocuklara göre daha hızlı olgunlaştığını keşfettiler. İşitsel yollarının ince ayarı, dil ve okumanın yanı sıra diğer yeteneklerinin gelişimini hızlandırabilir.
Gerek bu gerekse de yapılan diğer araştırmalar erken dönemde çocukların müzik eğitimine maruz kalmasının beyin ile zeka gelişimi açısından devasa olumlu etkileri olduğuna işaret ediyor. Çocukları bu dönemde okuma-yazma değil daha fazla sosyal etkileşim ve müzik ve sanat etkinliklerine göndermek beyin gelişimi açısından daha yararlı olabilir.

Doğukan MAKAS

Müzik Öğretmeni

Related: KQze, ctk, XKhlgm, osnz, QoQX, Okka, OPdZ, AhXiQh, ewdIRu, bymJyi, lqrX, NsuvWc, NPsGkg, ylXfmr, Xlky,

Görüşleriniz Çok Değerli...