Yaratıcı Drama

Akademiden Kültür Sanat

Akademiden

Yaratıcı Drama 

     Oyun ve sanat, bir çocuğun eğitimi, gelişimi ve kendini keşfetmesi için en iyi yöntemdir. “Yaratıcı Drama” oyun ve doğaçlamalara dayanarak çocuğun sosyal iletişimini güçlendirirken, özgüvenine, uyum sağlamasına ve kendini ifade edebilmesine katkı sağlar.
 Çocukların yaratıcılığını geliştirir. Kişiliğini güçlendirir ve açık bir kimlik kazandırır.

GENEL BİLGİLER

     Oyun ve sanat, bir çocuğun eğitimi, gelişimi ve kendini keşfetmesi için en iyi yöntemdir. “Yaratıcı Drama” oyun ve doğaçlamalara dayanarak çocuğun sosyal iletişimini güçlendirirken, özgüvenine, uyum sağlamasına ve kendini ifade edebilmesine katkı sağlar.
      Çocukların yaratıcılığını geliştirir. Kişiliğini güçlendirir ve açık bir kimlik kazandırır.
      Yaparak ve yaşayarak (interaktif) bir öğrenme yöntemi olan drama, çocukların dünyayı daha iyi tanımaları için etkili bir araçtır. Şehir hayatında sokak veya bahçeye çıkıp arkadaşlarıyla oynayamayan, sosyal hayattan her geçen gün uzaklaşan çocuklarımız, yaratıcı drama atölyelerinde yaşıtlarıyla buluşarak hem kendilerinde var olan potansiyeli ortaya çıkarırlar, hem de yaşıtlarını gözlemleme fırsatı bulurlar.  
     Yaparak ve yaşayarak öğrenme olan Yaratıcı Drama, oyunsu süreçlerden oluşur. Yaratıcı Drama çocukların sosyalleşmesi ile birlikte kendine olan güven ve saygısını geliştirir. İletişim ve problem çözme becerilerini geliştirerek bir gruba ait olma gizilgücünü hissettirir. Çocuğun etken olduğu Yaratıcı Drama karar verme, yetkinleşme, demokratikleşme, eleştirel düşünme, kendini ifade edebilme, gibi çok önemli kavramları barındıran kazanımlara sahiptir.

FAYDALARI

*Hayal gücünü geliştirerek yaratıcılık ve estetik gelişimini sağlar.
* Kendini tanımasını sağlayarak iç tepki ve dürtülerden yararlanmayı öğretir.
* Kendine güven duyma, bağımsız düşünme ve karar verme becerisini geliştirir.
* Farklı olay ve durumlarla ilgili deneyim kazandırarak yeni davranışlar geliştirmeyi sağlar.
* İş birliği yapabilme özelliğini geliştirerek, sosyal ve psikolojik duyarlılık yaratır.
* Kendisini karşısındaki kişinin yerine koyarak, olaylara onun bakış açısıyla bakması, o kişinin duygularını ve düşüncelerini doğru olarak anlamasını ve hissetmesini sağlar ve empati duygusunu geliştirir.
* Başkalarıyla olan benzerlik ve farklılıklarını keşfeder.
* Kendini ifade etmeyi, eleştirmeyi ve fark etmeyi sağlar.
* Sözel olmayan iletişimin öğrenilmesini sağlar.
* Bedenin sınırlarını fark etmeyi ve bedenini çok yönlü geliştirmeyi sağlar.
* Duygularını fark etmesini, hissettiklerini ifade edebilmesini sağlayarak, oyunlar ve doğaçlamalarla duygularını bir şekilde boşaltabilir.
* Dört temel dil becerisini (konuşma , dinleme, okuma , yazma) geliştirerek, dilin kullanım alanlarını ve kalitesini artırır.

Bizimle İletişime Geçin

Bilgi almak istediğiniz eğitimlerle ilgili kayıt oluşturun, danışmanlarımız sizi arayıp bilgilendirsin.